Adalet Bakanlığı
RESMİ KURUMLAR
HAVA DURUMU

                                                                SAĞLIK BİRİMİ

Van Açık cezaevimizde eksiksiz bir sağlık bakımının tüm insanlar için geçerli olan temel bir hak olduğu ve cezaevimizdeki sağlık koşullarının toplum sağlığım da etkilediği bir gerçek olduğu düşünülerek özgürlükleri ellerinden alınmış gerek hükümlü ve gerekse tutuklular kurumumuza ilk kabullerinden başlamak kaydıyla cezalarının infazı sürecinde faydalandıkları sağlık hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.

Cezaevimizde Kurum tabibi tarafından hükümlülere aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri sunulmaktadır

Cezasının infazı için cezaevimize getirilip teslim edilen hükümlülerin ilk kabul muayenelerini yaparak sağlı durumu ile herhangi bir kötü muameleye maruz kalıp kalmadığını kontrol ederek kendisi için açılan sağlık fişine kaydederek rapor düzenler.

Bazı hastalıkların diğer insanlara da bulaşabileceğinden bulaşıcı bir hastalığının olup olmadığı tespit edilmektedir. Bulaşıcı bir hastalığı tespit edilenler kurum tabibinin kontrolünde devlet ve üniversite hastanelerine sevkleri yapılarak hastalıkları tedavi edilmektedir.

Hükümlülerin tahliyesi geldiğinde cezaevinden çıkmaktadır. Cezaevi personeli ve ziyaretçiler hem cezaevi hem de dış dünya ile irtibat halindedir.Bu demektedir ki, cezaevi içinde yaşanan sağlık sorunları ileride toplumun sağlık sorunu haline gelebileceğidir. Bu nedenle cezaevimizdeki sağlık koşullarının korunmasına ve daha ileriye getirilmesine önem verilmektedir.

Cezaevimizde bulunan tüm hükümlülerin talep etmeleri halinde mesai saatleri içerisinde kurum tabibine çıkartılarak muayene ve ilk tedavileri yapılmaktadır. Acil hallerde hiç bir gecikmeye meydan vermeksizin günün 24 saatinde kurum tabibine çıkartılarak yine muayenesi yapılmaktadır.

Kurum revirinde yapılan ilk muayene ve tedavi sonucu hastalığın yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa, kurumumuzda her türlü tıbbı alet ve cihazlarla donatılmış erkek ve kadın yataklı revirler mevcut olup yardımcı sağlık personelinin gözetimi altında tedavilerine başlanılmaktadır.

İleri tetkik ve tedavi için dış hastanelere sevki gereken hükümlülerin sevkleri yapılarak gönderilmektedirler. Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde , ayakta ve yatarak yapılan muayene ve tedavi masrafları Adalet Bakanlığı Bütçesinden ödenmektedir.Hiç bir hükümlüden ücret talep edilmemektedir.

Kurum tabibince hükümlülere yazılan reçeteler anlaşmalı eczanelerden temin edilerek sağlık görevlilerinin gözetimi altında düzenli bir şekilde verilmektedir.

Kurum tabibince dış hastanelerle ve il sağlık müdürlüğü ile temasa geçilerek her üç ayda bir tüm hükümlüler genel sağlık taramasından geçirilmektedirler.Cezaevine getirilen röntgen cihaz ve aletleriyle filmleri çektirilerek hastalıkların teşhis ve tedavisi yaptırılmaktadır.

Kurum tabibince her 15 günde bir hükümlülerin kaldıkları odalar ile kullandıkları alanların genel bir kontrolü yapılarak alınması gereken sağlık tedbirleri hakkında kurum müdürlüğüne rapor verilerek hijyenik koşulların korunması sağlamaktadır.

Hükümlülerin istifadesine sunulmak üzere kurum kantininde satılan gıda maddelerinin, sağlığa uygun olup olmadığı kurum tabibi başkanlığında görev yapan Muayene ve kabul heyetince kontrol edilir.

Kurum mutfağında pişirilip hükümlülere üç öğün verilen günlük yemeklerin sağlığa uygun olup olmadığı kurum tabibince takip edilmektedir.

Hükümlülerin tükettikleri şebeke içme suyu her ay ilgili yerlere gönderilerek tahlilleri yaptırılmaktadır.

Kurumumuzda hükümlülere diş hastalıkları ve tedavileri ile ilgili olarak diş tabibi ve diğer yardımcı sağlık personeli tarafından mevcut bulunan diş ünitesinde hizmet verilmektedir.

Kurumumuzda bulunan hükümlülere diş çekimi,kanal tedavisi,dolgu ve diğer tedavileri ücretsiz yapılmaktadır.Protez ve damak tedavileri için dış hastanelere sevkleri yapılarak tedavileri sağlanmaktadır.

Diş tedavisi ve hastalıkları ile ilgili de hükümlüler mesai saatleri içerisinde her gün ,acil durumlarda ise vakit geçirilmeksizin kurum diş tabibine çıkartılarak tedavisi yaptırılmaktadır.

Diş tedavi ve hastalıkları hizmetlerinin yürütülmesi için kadrolu personelinin yanı sıra kurum revirine bağlı olmak üzere tüm tıbbi alet ve cihazlarlar donatılmış diş ünitesi mevcuttur.

Yukarıya çıkarılan hizmetler kısa başlıklar altında belirtilmiştir.Kurum tabibi ve diş tabibinin sağlık hizmetleri konusunda görevleri sınırsız olup . Bütün insanların erişebilecekleri en yüksek standartta fiziksel ve ruhsal sağlık düzeyinde olma hakları bilinmektedir.Sağlık görevlileri cezaevimizi düzenli olarak denetleyerek cezaevi müdürünü yiyeceklerin uygunluğunu ,hijyen,temizlik.sağlık tedbirleri ,ısıtma,aydınlatma ,havalandırma ,kılık kıyafet, yatak takımları gibi konularda bilgilendirmektedir.

Kurumumuz yerleşkesinde hükümlülere hizmet etmek üzere kurulmuş A sınıfı düzeyinde hastane bulunmaktadır. Eğitim ve Araştırma hastanesince görevlendirilen uzaman doktorlar tarafından muayene işlemleri yapılmaktadır

Kurumumuz sağlık memurları tarafından düzenli aralıklarla sağlık koruyuculuğu ve devamı konularında konferanslar yapılmaktadır.

T.C. Adalet Bakanlığı Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır./ Zekeriya ÇALIŞKAN / Mikail CALAN →WebPortal←